Tu jesteś > Strona Główna > Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych www.fachowefirmy.pl prowadzony przez firmę POZYCJONUSZ Patryk Chlabicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 1 lok. 52, kod pocztowy 15-419, NIP: 542-305-11-83 REGON: 200258577.
 • Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 • Regulamin dostępny jest na stronie www.fachowefirmy.pl pod adresem http://www.fachowefirmy.pl/regulamin/
§2. Definicje
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Katalogu w celu dodania Serwisu do Katalogu
 • Redaktorzy - zespół prowadzący i moderujący www.fachowefirmy.pl
 • Katalog - serwis internetowy pod domeną www.fachowefirmy.pl
 • Serwis - strona internetowa zgłoszona do dodania do Katalogu
 • Kod Aktywujący - dostarczany odpłatnie użytkownikowi kod w wiadomości e-mail po dokonaniu przelewu, umożliwiający zgłoszenie Serwisu do w Katalogu.
§3. Zgłoszenie strony do katalogu
 • Każdy użytkownik może zgłosić firmę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://www.fachowefirmy.pl/zgloszenie/, akceptację Regulaminu oraz podanie Kodu Aktywującego.
  • Kod aktywujący Wpis Firmowy w przypadku przelewu otrzymywany jest w wiadomości e-mail. Należy wykonać przelew (koszt 5,00zł brutto) za pośrednictwem linku do serwisu płatności DotPay umieszczonego w formularzu.
 • Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu.
 • Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu 1. Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
 • Serwis zostanie dodany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, do Katalogu jeżeli spełnia następujące warunki:
  • Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy i jego treść wyświetla się prawidłowo po wpisaniu go w przeglądarce.
  • Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.
  • Tytuł strony, Opis oraz Słowa kluczowe podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z treścią Serwisu. W Tytule Strony musi znaleźć się nazwa strony bądź firmy, nie mogą to być wyłącznie słowo/słowa kluczowe. Opis musi zawierać minimum 300 a maksimum 1200 znaków, nie może być zlepkiem słów po przecinku i musi opisywać zawartość danej strony.
 • Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Serwisów
  • erotycznych.
  • sexshop'ów.
  • w budowie.
  • łamiących polskie prawo.
  • dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail, viagry, leków na potencje i tym podobnych.
  • niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego CMS'a ze słowem kluczowym w domenie!
  • propagujących nienawiść i przemoc.
  • w których przeważają reklamy nad treścią.
  • zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
  • stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach tzw. zaplecz
  • będących podstronami serwisu głównego.
  • umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.
  • Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich, np. witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.
  • będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.
 • Serwisy nie spełniające wymagań z $3 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądź linkujące do treści wymienionych w punkcie $3 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.
 • Serwisy w Katalogu, które zawierają treści wymienione w punkcie $3 punkt 6. bądź linkujące do nich, będą usuwane z Katalogu przez Redaktorów.
 • W przypadkach o których mowa w punktach $3 punkt 7. oraz $3 punkt 8. opłata za przelew nie podlega zwrotowi.
§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu
§5. Postanowienia końcowe
 • Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
 • Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od www.fachowefirmy.pl, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu.
 • Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez www.fachowefirmy.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów.
 • Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://www.fachowefirmy.pl/kontakt/. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
 • Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 luty 2015 roku.
Redaktorzy katalogu www.fachowefirmy.pl